Meldpunt

Een aangename woonomgeving creëren en behouden is belangrijk voor iedereen. Zo voelen we ons thuis in onze woning of buurt. IGS lokaal Woonbeleid GAOZ werkt hier elke dag actief aan.
  • IGS GAOZ brengt leegstand en verwaarlozing in kaart en onderneemt actie.
  • IGS GAOZ gaat aan de slag met ernstige meldingen van inwoners. Zo kunnen we gerichte stappen ondernemen om verder verval van de woning tegen te gaan.
  • IGS GAOZ ondersteunt elke betrokkene die een geval van discriminatie bij het huren van een woning wil melden. We bieden hulp om een klacht bij UNIA in te dienen.