Meldpunt

Een aangename woonomgeving creëren en behouden staat hoog op onze agenda. IGS lokaal Woonbeleid GAOZ brengt leegstand en verwaarlozing in kaart en onderneemt actie. We gaan ook aan de slag met ernstige meldingen van inwoners. Zo kunnen we gerichte stappen ondernemen om verder verval van de woning tegen te gaan.
 
Daarnaast kan elke betrokkene een geval van discriminatie bij het huren van een woning melden. We bieden hulp om een klacht bij UNIA in te dienen.