Meldpunt

Een aangename woonomgeving creëren en behouden, een kwaliteitsvol woningpatrimonium staat hoog op onze agenda. IGS lokaal Woonbeleid GAOZ probeert verwaarlozing en leegstand van woningen en/of gebouwen weg te werken en voor de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.