Problemen woning in je buurt?

Maak je je zorgen over de woontoestand van een woning in de buurt?
Lijkt de stabiliteit niet meer oké? Is er gevaar voor de omwonenden?
Staat de woning reeds lang leeg of ziet de woning er verwaarloosd uit?
Is er geurhinder? ...

Vul onderstaan meldingsfomulier in of neem contact op met het woonloket.

Hier vind je meer info over leegstaande, verwaarloosde, vervuilde woningen en acuut gevaar.

Meldpunt wonen