Problemen woning in je buurt?

Maak je je zorgen over de woontoestand van een woning in de buurt?
Lijkt de stabiliteit niet meer oké? Is er gevaar voor de omwonenden?
Staat de woning reeds lang leeg of ziet de woning er verwaarloosd uit?
Is er geurhinder?

Soms staat een woning lang leeg, omdat er geen eigenaar meer is die ernaar omkijkt. Of eigenaars kampen met dermate veel problemen, dat ze het onderhoud niet meer aankunnen. Er zijn altijd verschillende redenen waarom een woning er soms (erg) slecht aan toe is. IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ zoekt telkens naar een aanpak op maat, want elke situatie is anders. Een oplossing komt er zelden snel, meestal is dit een werk van lange adem. Maar ook hier begint alles bij de melding van buurtbewoners. Zo kunnen we tijdig zoeken naar oplossingen.

Voor wie?

Buurtbewoners stellen soms vast dat een woning ernstig verloederd is. Wat doe je in zo'n geval? Enzo maakt zo'n situatie mee in onderstaand filmpje.

Procedure

Vul onderstaan meldingsformulier via het meldpunt wonen in om dergelijk probleem te signaleren. IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ gaat dan met je melding aan de slag. Je krijgt terugkoppeling over de stappen die we gaan ondernemen.

Meldpunt wonen

Wil je meer informatie over leegstaande, verwaarloosde, vervuilde woningen en acuut gevaar?

Neem gerust contact op met het woonloket.