Discriminatie huurmarkt

Een verhuurder kan zelf kiezen aan wie hij zijn of haar woning verhuurt, maar hij of zij moet wel rekening houden met het verbod op discriminatie.

Een verhuurder mag zijn/haar keuze niet baseren op geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geloof of levensbeschouwing, taal, gezondheidstoestand, nationaliteit of de aard van het inkomen. De keuze mag wel gebaseerd zijn op indicaties van solvabiliteit (voldoende inkomen, bewijzen stipte betaling bij vorige verhuring,...).

Discriminatie is geen uitzondering op de woonmarkt. Verhuurders die willen weten hoe ze de intake van een huurder willen aanpakken binnen de grenzen van het gelijkekansendecreet, kunnen deze brochure raadplegen.

Voor wie?

Hoe kan je een geval van discriminatie herkennen? Soms is discriminatie duidelijk, soms is het subtiel. In onderstaand filmpje zie je hoe Enzo een geval van discriminatie meemaakt bij de huur van een woning.

Voorwaarden

Discriminatie bewijzen
Je bent op zoek naar huisvesting en denkt dat je gediscrimineerd werd op grond van je origine. Hoe kan je dat zeker weten, en hoe kan je het bewijzen? De antidiscriminatiewetgeving beschermt je en om je te helpen stelt het Vlaams Mensenrechteninstituut je een methode voor om na te gaan of je gediscrimineerd werd. Een bewijs kan je telefonisch of via e-mail krijgen.
Telefonisch
  1. Stel je telefonisch opnieuw kandidaat en neem het gesprek op.
  2. Diezelfde dag vraag je een kennis of een vereniging om te bellen onder een ' Belgisch klinkende' naam en neem het gesprek op. De kennis of vereniging gebruikt een vergelijkbaar profiel.
  3. Reageert het vastgoedkantoor of de eigenaar verschillend? Dan bewaar je beide gesprekken als bewijsmateriaal.
  4. Bezorg het bewijsmateriaal aan het VMRI.
Per mail
  1. Verstuur per mail onder jouw eigen naam een mail om je opnieuw kandidaat te stellen.
  2. Diezelfde dag vraag je een kennis of een vereniging om een soortgelijke e-mail te versturen onder een 'Belgisch klinkende' naam. De kennis of vereniging gebruikt een vergelijkbaar profiel.
  3. Reageert het vastgoedkantoor of de eigenaar verschillend?
  4. Bezorg de uitgewisselde berichten aan het VMRI.

Procedure

Ben je als huurder of verhuurder gediscrimineerd?
Je kan dit melden via ons MELDPUNT WONEN

Wil je verdere stappen ondernemen? Dan maak je best een afspraak aan ons woonloket. Onze medewerkers helpen je verder om de situatie aan te pakken. Als je dit wenst, helpen ze je bij het indienen van een klacht bij het VMRI. Dat is een organisatie die strijdt voor gelijke kansen en tegen racisme en discriminatie.

De loketuren van het woonloket vind je hier

Je kan ons ook telefonisch bereiken via 089 65 36 00 of info@woneningaoz.be

Meer info

Vlaams Mensenrechteninstituut
Hendrik Consciencegebouw, Koning-Albert II-laan 15, bus 576, 1210 Brussel
Hoofdzetel: Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel

e-mail: vmri@vlaanderen.be

url:https://www.vlaamsmensenrechteninstituut.be/contact/