Discriminatie huurmarkt

 

Een verhuurder kan zelf kiezen aan wie hij zijn woning verhuur, maar hij moet wel rekening houden met het verbod op discriminatie.

Een verhuurder mag zijn keuze niet baseren op geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geloof of levensbeschouwing, taal, gezondheidstoestand, nationaliteit.

Ben je als huurder of verhuurder gediscrimineerd?
Meldpunt wonen

Heb je hiervoor hulp nodig?
Maak gerust een afspraak met het woonloket.
Het woonloket heeft niet de bevoegdheid om zelf stappen te ondernemen maar we helpen je graag verder met het indienen van jouw klacht bij UNIA.

 

Voor wie?

 

Voorwaarden

 

Procedure

 

Bedrag

 

Afhandeling

 

Regelgeving

 

Uitzonderingen

 

Wat meebrengen

 

Meer info

Unia Regio Limburg
Albrecht Rodenbachstraat 20
3500 Hasselt

Limburg@unia.be