Problemen kwaliteit huurwoning.

Omdat iedereen recht heeft op een goede woning, moet iedere woning in Vlaanderen voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen: basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn.

Voor wie?

Wanneer je een woning huurt, moet de woning voldoen aan de minimale kwaliteits- en veiligheidsnormen. In onderstaand filmpje zie je hoe Enzo ontdekt dat er toch wat schort aan die minimale normen in zijn nieuwe huurwoning.

Procedure

Heb je als huurder of verhuurder problemen rond woningkwaliteit? Of ben je een professional die een vermoeden van slechte woonkwaliteit heeft gezien en dit wil melden?

Vul dan onderstaand meldingsformulier in via ons meldpunt wonen. Zo kunnen we je vraag analyseren en een gepaste oplossing voorstellen. IGS Lokaal Woonbeleid bemiddelt tussen huurder en verhuurder om de gebreken te herstellen. We vragen altijd dat de verhuurder op de hoogte wordt gebracht van de problemen via een aangetekende brief. Wanneer herstel uitblijft, kan er een administratieve procedure opgestart worden bij de Vlaamse Overheid.

Meldpunt wonen

Wil je als huurder een klacht indienen? Dan vragen we je het klachtenformulier in te vullen. Het klachtenformulier helpt je als huurder om de gebreken te noteren. Zo kunnen we je vraag beter analyseren en gericht werken. Zo'n formulier vind je onderaan deze pagina.


Heb je hiervoor hulp nodig? Maak gerust een  afspraak met het woonloket. De medewerkers van het woonloket helpen je bij het invullen van het klachtenformulier of een brief aan de eigenaar.

Regelgeving

Zowel de huurder als de verhuurder hebben verplichtingen inzake het herstel van gebreken.

Voor de huurder is het belangrijk te weten dat hij of zij verantwoordelijk is voor kleine herstellingen en het dagelijks onderhoud.

Meer info over het onderhoud en herstellingen van een huurwoning vind je hier.

Alle info over huren en verhuren vind je op www.woninghuur.vlaanderen