Conformiteitsattest

Wie in Vlaanderen een woning verhuurt, moet er voor zorgen dat de huurwoning volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.

Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. De woningcontroleur controleert de woning aan de hand van een technisch verslag. Voldoet de woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen? Dan krijgt ze een conformiteitsattest.

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en het aantal toegelaten bewoners zoals dit in de Vlaamse Codex Wonen is vastgelegd.

Dit officiële document wordt uitgereikt door de gemeente, of door Wonen-Vlaanderen.

VOOR WIE?

De houder van het zakelijk recht is VERPLICHT het conformiteitsattest aan te vragen

* in het kader van het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen gebouwd vóór 1981; (Zie "Wanneer moet mijn huurwoning een verplicht CA hebben")
* in het kader van een woning die ongeschikt-onbewoonbaar werd verklaard.


De houder van het zakelijk recht kan altijd VRIJWILLIG het conformiteitsattest aanvragen voor de huurwoning.

Aanvragen conformiteitsattest