Vermindering onroerende voorheffing

Wat is de onroerende voorheffing (OV)?

De onroerende voorheffing is een belasting op het kadastraal inkomen van een gebouw dat de eigenaar jaarlijks moet betalen.

De FOD Financiën (vroeger 'het kadaster')¬†geeft elk gebouw of perceel een waarderingscijfer, beter bekend als het kadastraal inkomen (KI). Dit cijfers geeft in theorie het gemiddeld jaarlijks huurinkomen weer. Het gaat om een fictief inkomen. Wie zelf in de woning woont, ontvangt immers geen huur. In 1975 vond de laatste grootschalige aanpassing plaats. Daardoor geeft het KI zeker niet altijd de juiste waardering van een gebouw.

De jaarlijkse belasting die elke eigenaar betaalt (de onroerende voorheffing) wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen van dat gebouw.

Vermindering OV voor huurders

Als huurder hebt u ook recht op een vermindering van de onroerende voorheffing, ook al bent u geen eigenaar. De vermindering wordt namelijk toegekend op basis van de bewoner van het gebouw (en dus niet de eigenaar). Als huurder kan u dit voordeel dan ook aanvragen. Huurders hebben recht op een vermindering in twee gevallen.

1/ Vermindering voor kinderen die recht hebben op kindergeld: vanaf het tweede kind dat recht heeft op kinderbijslag, kan je de vermindering aanvragen.

2/ Vermindering voor personen met een handicap. De vermindering geldt voor elke persoon met een handicap. De handicap slaat op:

  • Een invaliditeit van minstens 66%
  • Een vermindering van het verdienvermogen tot 1/3e minder
  • Een vermindering van de zelfredzaamheid van minimaal 9 punten.

Je vermindering aanvragen

Elke huurder die recht heeft op een vermindering, kan die aanvragen. De vermindering blijft van toepassing, ook al verhuis je. Woon je in een sociale huurwoning (vb bij Nieuw Dak), dan ontvang je die vermindering automatisch en hoef je niets te doen.

Download hieronder het invulformulier om je vermindering aan te vragen.

Meer info vind je op de website van belastingen Vlaanderen.