Huurwaarborglening

De huurwaarborglening is een renteloze lening van 24 maanden.
Beschik je nog niet over een huurovereenkomst, dan kan je een principiële toelating tot de huurwaarborglening vragen.

Voorwaarden

  • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
  • voldoen aan de inkomensvoorwaarden
  • eigendomsvoorwaarde: geen woning of bouwgrond in eigendom hebben
  • huurwoning/appartement moet jouw hoofdverblijfplaats zijn en moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest.
  • mag geen sociale huurwoning zijn
  • geen betalingsachterstand hebben bij een andere lopende lening
  • de huurovereenkomst mag max. 3 maanden oud zijn op aanvraagdatum huurwaarborglening

Procedure

De aanvraag gebeurt door een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met de verplichte bijlagen in te dienen bij het Vlaams Woningfonds.

Afhandeling

De aanvraag gebeurt door een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met de verplichte bijlagen in te dienen bij het Vlaams Woningfonds.

Het Vlaams Woningfonds
Koningin Astridlaan 75
3500 Hasselt
T 011 22 92 20
hwlim@vlaamswoningfonds.be