Stedelijke premie hemelwaterput

Slim omgaan met water is belangrijk in tijden van klimaatverandering. Je kan regenwater hergebruiken en zo kostbaar drinkwater sparen. Overtollig regenwater laat je best ter plaatse in de bodem infiltreren, in plaats van dat het wegstroomt via de riool. Dit beschermt tegen droogte en een tekort aan grondwater.

Wil je verstandiger omgaan met regenwater? Stad Genk geeft je een premie voor:

  • De installatie van een hemelwaterput met pompinstallatie zodat je regenwater thuis kan hergebruiken.
  • De installatie van een infiltratievoorziening (infiltratieput, -buis, -bak, WADI, …) zodat het regenwater de bodem kan indringen.

Voorwaarden

Je kan enkel een premie aanvragen indien dit geen verplichte maatregelen waren bij de bouw van je woning.

De voorwaarden voor de stedelijke premie zijn dezelfde als voor de premie van Fluvius.

Op het aanvraagformulier van Fluvius geef je aan dat jouw gegevens doorgegeven mogen worden voor de aanvullende gemeentelijke premie.

OPGELET: Fluvius kan tijdelijk geen aanvragen voor de stedelijke premie voor Genk behandelen. Het stadsbestuur werkt samen met Fuvius aan een oplossing. Wie vragen heeft of de aanvraag voor de stedelijke premie al wil uitvoeren, kan terecht op project.budgetondersteuning@genk.be voor meer informatie.

Bedrag

Beide premies bedragen € 250. De premies kunnen gecombineerd worden.

Dit is een stedelijke premie bovenop de premie van Fluvius. De premies van Fluvius voor een hemelwaterput of infiltratievoorziening bedragen ook € 250.