Premie hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen gemeente As

Je kan een bijkomende premie van de gemeente As bekomen voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie, dit kan enkel indien de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.

De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2004).

Voorwaarden

De aanvraag wordt ingediend vóór de aanleg van de installatie via het gemeentelijk aanvraagformulier en aangevuld met de vereiste bijlagen. Na de aanvraag wordt eerst door de gemeente gecontroleerd of aan de voorwaarden werd voldaan. Pas daarna kan de premie worden toegekend.

Procedure

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij verbouwing of bij een bestaand gebouw bedraagt € 250 voor zover de installatie minimaal twee aftappunten heeft (minimaal een buitenkraan en een wc of wasmachine).

Als de installatiekosten minder dan € 500 bedragen is de subsidie beperkt tot maximaal 50% van de kosten, bewezen met facturen die niet ouder zijn dan 1 jaar.