Premie infiltratievoorziening

Omdat zo veel oppervlakte in Vlaanderen is bebouwd, gebetonneerd en geplaveid, kan het regenwater vaak onvoldoende in de bodem dringen. In periodes van lange droogte, dreigen daardoor de grondwaterreserves uitgeput te raken. Om dat probleem tegen te gaan, biedt infiltratie een oplossing. Daarmee zorg je ervoor dat proper regenwater (dat je niet zelf gebruikt) de tijd en ruimte krijgt om in het aardoppervlak te dringen. Installeer je zo’n infiltratievoorziening zonder daar wettelijk toe verplicht te zijn, dan heb je recht op een premie.

De premie bedraagt 250 euro wanneer je minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte aansluit op de infiltratievoorziening.
De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.

De stad Genk en de gemeente As geven een aanvullende premie voor de installatie van zo'n infiltratievoorziening. Klik op onderstaande link voor meer info.

Premie gemeente As

Premie stad Genk