Huurklacht melden

Probeer het probleem altijd eerst samen met de verhuurder op te lossen.

Schrijf op wat niet in orde is

Als uw huurwoning volgens u niet in orde is, maak dan eerst en vooral een lijstje waarin u de gebreken opsomt.

Neem ook de kleinere gebreken op in uw lijstje en maak foto's van de gebreken.

Ga na wie de herstellingen moet doen

Ga voor elk gebrek na wie de herstelling moet uitvoeren: de verhuurder of uzelf. U moet hierbij rekening houden met de huurwetgeving en uw huurcontract.

Meer info vind je terug op de website Woninghuur.vlaanderen – thema “onderhoud en herstellingen ”

Als u niet zeker weet wie de herstelling moet uitvoeren, kunt u advies vragen aan de huurderssyndicaat of het OCMW in uw gemeente of aan het woonloket.

Praat met de verhuurder

Signaleer het probleem zo snel mogelijk aan de verhuurder.

Als u de herstelling zelf moet uitvoeren, laat de verhuurder dan schriftelijk weten (per e-mail of aangetekende brief) hoe en wanneer u dit wilt doen. Vraag hem om zijn schriftelijke toestemming om de geplande werken uit te voeren.

Als de verhuurder de herstelling moet uitvoeren, breng hem dan schriftelijk met aangetekende zending op de hoogte van de problemen aan uw woning en vraag hem om de nodige herstellingen te doen. U kunt hiervoor deze modelbrief onder aan de pagina gebruiken . Voeg zeker een kopie van de foto’s van de gebreken bij de brief aan de verhuurder.

Spreek vervolgens met de verhuurder af op welke dag (of dagen) de herstellingen kunnen gebeuren. Zorg er voor dat de verhuurder de werken kan (laten) uitvoeren op de afgesproken dag (of dagen).


Wat als de gebreken niet worden hersteld? 

Als u er niet samen met de verhuurder uit geraakt dan kunt u gebreken aan uw woning melden via het meldpunt wonen of maak een afspraak bij het Woonloket om je klacht in te dienen.

De gemeente kan na een vooronderzoek dan de waarschuwingsprocedure of de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid toepassen. Deze procedures zijn gratis.

U heeft ook nog de mogelijkheid om een verzoeningsprocedure te starten via de vrederechter.