Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.

Werken aan technische installaties en hulpmiddelen:

 • aanpassen van toilet en badkamer
 • installeren van een traplift of rolstoelplateaulift
 • aanbrengen van vast verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning
 • aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen
 • automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken

Verbouwingen om de toegankelijkheid van de woning te bevorderen:

 • toegankelijk maken van de woning via hellende vlakken, het verbreden van de toegangsdeur (al dan niet met automatische bediening) en het wegwerken van hinderlijke toegangsdrempels
 • creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire lokalen
 • het wegwerken van niveauverschillen op de woonverdieping van de woning door het verhogen of verlagen van vloeren
 • overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen
 • verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Voor wie?

De aanpassingspremie is aan te vragen door de bewoner of de verhuurder van een woning.

Voorwaarden

Voldoen aan de inkomensgrenzen vanaf 2022:

 • aanvrager zonder persoon ten laste: 32.980 euro
 • aanvrager met 1 persoon ten laste: 46.170 euro (+3.700 per bijkomende persoon ten laste)
 • 2 aanvragers: 46.170 euro (+3.700 euro per persoon ten laste).

De 65-plusser mag geen andere woning in volle eigendom hebben.

De facturen mogen op aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar.

Bedrag

De aanpassingspremie wordt berekend op basis van de facturen van de uitgevoerde werken.
Je moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorleggen.
De premie bedraag 50% van het factuurbedrag, met een maximum van 1.250 euro.