Zorgeloos wonen... ook bij jou thuis!

Langer thuis blijven wonen ... met advies op maat!

Zo lang mogelijk thuis wonen, ongeacht je gezondheid of zorgbehoefte? Liefst 80% van de mensen verkiest dit boven een verhuis naar een zorgflat of rusthuis. Dit is echter niet zo makkelijk zonder aangepaste woning.

Voor wie?

Elke inwoner die de eigen woning wenst aan te passen voor zijn of haar (toekomstige) zorgbehoefte, kan een intakegesprek aanvragen bij de ergotherapeuten van ‘Ergotherapie aan huis’. Tijdens een huisbezoek kijken ze samen met de bewoners wat de vraag tot woningaanpassing inhoudt, en hoe zij dit het best kunnen doen. De ergotherapeuten geven advies, bieden ondersteuning waar nodig en bekijken samen met de bewoners welke hulp nodig is om de woningaanpassing te realiseren.

Afhandeling

Wie meer wil weten over deze ondersteuning kan rechtstreeks contact opnemen:
T. 089 65 58 54 of 089 65 58 55.

Meer info

Heropstart huisbezoeken ergo aan huis GAOZ.

Voor een huisbezoek rond valpreventie, woonaanpassingen, adviezen rond hulpmiddelen kan vanaf 18 juni 2020 een afspraak maken.

De veiligheidsmaatregelen tijdens het huisbezoek kan je hieronder terugvinden.

  • de 1.5 meter afstandsregel te respecteren.
  • beide partijen dragen een mondmasker
  • vóór de therapie start zullen beide partijen de handen ontsmetten
  • de ergotherapeut zal handschoenen dragen indien er fysiek contact zal ziin tijdens de
    therapie
  • de gebruikte therapiematerialen zullen 72u niet voor andere cliënten gebruikt worden