Zorgeloos verhuren-Presentaties deel 2

Veel verhuurders worden vroeg of laat geconfronteerd met huurachterstal of het niet nakomen van afspraken. Hoe los je die problemen op zonder het conflict te laten escaleren? Soms is een procedure voor de vrederechter zinvol, maar er zijn ook andere oplossingen mogelijk. De juriste van het OCMW biedt deskundig advies over deze aspecten.

Wie zorgeloos wilt verhuren, kan nog steeds een woning verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Het Scharnier. Directeur Elke Acciani legt je tijdens deze infoavond alles uit over hun dienstverlening aan verhuurders. Je komt er ook meer te weten over de voorwaarden om je woning te laten verhuren door het SVK.