Wooninspectie

De Vlaamse Wooninspectie is de dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen die zorgt voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteit. Zij treedt op tegen het verhuren van woningen met zeer ernstige kwaliteitsproblemen (ernstige vormen van krotverhuur) en doet dat volgens vastgestelde prioriteiten.

De prioriteiten van de wooninspectie zijn:

  • Ongeschikte en onbewoonbare woningen die verder verhuurd blijven of opnieuw verhuurd worden
  • Ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico’s / ernstige gebreken
  • Constructies die niet voor bewoning bestemd zijn, maar wel bewoond worden (vb. loods met slaapvertrekken zonder sanitair)
  • Wijzigen van het aantal woongelegenheden zonder stedenbouwkundige vergunning
  • Seriële verhuurders: verhuurders die recidiveren of veel en grote panden verhuren