Verzekering gewaarborgd wonen

Bent u een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren? Dan komt u misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Voor wie?

Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten. Die verzekering helpt u bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt:

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de gratis verzekering mag u geen andere verzekering van de Vlaamse overheid tegen inkomensverlies hebben.

Op het moment van de aanvraag moet elke partner aan een aantal voorwaarden voldoen. Als de ene partner aan de voorwaarden voldoet en de andere niet, dan is enkel die ene partner door de verzekering gedekt.

Procedure

Vraag de verzekering gewaarborgd wonen aan, binnen het jaar na de eerste kapitaalsopname van uw lening (poststempel geldt als bewijs).

Bedrag

Het bedrag dat u ontvangt wanneer u werkloos of arbeidsongeschikt wordt is afhankelijk van:

 • uw inkomensverlies
 • uw maandelijkse afbetaling
 • en de duur van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De tegemoetkoming bedraagt:

 • maximaal 500 euro per maand
 • en uitzonderlijk 600 euro per maand voor mensen met een laag inkomen die een woning bouwen met een energiepeil lager dan E70 en een belastbaar inkomen onder deze inkomensgrenzen:
  • 51.990 euro voor een alleenstaande
  • 74.270 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 4.160 euro per persoon ten laste
  • 74.270 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste.

Het bedrag vermindert naarmate men langer een tegemoetkoming krijgt.