Verlaging van de registratierechten

Sinds 2022 zijn de registratierechten bij de aankoop van een enige eigen woning aangepast naar 6% naar 3%.

Voor ingrijpende energetische renovatie, komt daar een vermindering bovenop, waardoor de registratierechten 5% van de aankoopsom bedragen.

Je moet aan alle voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het gunsttarief van 3 procent:

  • Bij de aankoop van de enige eigen woning is vanaf 1 januari 2022 3% registratiebelasting verschuldigd.
  • De woning moet via een omgevingsvergunning ingrijpend energetisch gerenoveerd zijn binnen de 5 jaar na datum van de verkoopakte.
  • Deze wijziging geldt voor authentieke aankoopaktes die verleden worden vanaf 1 januari 2022.

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden aangepast.

Bedrag

Het gunsttarief bij de aankoop van een enige gezinswoning bedraagt 3 procent.