Studentenkamers- & domiciliekamers

Als je een pand wil ombouwen of de bestemming wijzigen om er studentenkamers of domiciliekamers in onder te brengen, moet je hiervoor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige vergunning) en een uitbatingsvergunning aanvragen bij het stadsbestuur.


WIL JE ONAANGENAME VERRASSINGEN VERMIJDEN?

Informeer eerst of het toegelaten is om het pand te herbestemmen of te verbouwen.

Stedenbouwkundige voorschriften bepalen wat er met het pand wel of niet kan. Past je project binnen deze voorschriften, dan is de kans groter dat er een omgevingsvergunning wordt afgeleverd. Is dit niet zo, dan kan de stad je hier geen omgevingsvergunning voor geven.

Daarnaast moet elke kamerwoning voldoen aan diverse voorwaarden opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen en het “Reglement voor studentenkamer en logementskamers Stad Genk”.

Stuur een e-mail naar omgeving.handhaving@genk.be en wonen@genk.be met het adres en een schets van de opdeling en vraag naar de mogelijkheden.