Sociale koopmaatschappij Landwaarts

Als je een bescheiden inkomen hebt, kan je in aanmerking komen voor een sociale koopwoning of bouwgrond van SHM Landwaarts cvba.

Voorwaarden

  • minimum 18 jaar
  • inkomensvoorwaarden
  • geen eigendom

Regelgeving

Aan de aankoop van een sociale koopwoning zijn een aantal verplichtingen verbonden.

Je bent verplicht de woning 20 jaar te bewonen.
Als je de woning wilt verkopen, verhuren of in vruchtgebruik wilt geven ben je verplicht om Landwaarts onmiddellijk te verwittigen.
Leef je de verplichtingen niet na, dan kan Landwaarts de koopwoning opnieuw kopen of een schadevergoeding eisen.

Als koper van sociale bouwgrond ben je verplicht om jouw woning tijdig en volgens de correcte bouwvoorschriften te bouwen en de woning te bewonen.

  • woning moet binnen de 4 jaar winddicht zijn (vanaf datum aankoopakte)

Vanaf het 5 jaar na de ondertekening van de aankoopakte betaal je een schadevergoeding en dit zolang de woning niet winddicht is.

  • de op te richten woning mag max 550m³ groot zijn, te verhogen met 25m³ per persoon.
  • verplicht op de woning 10 jaar zelf te bewonen.

 

Wat meebrengen

Inschrijven kan enkel persoonlijk in één van de kantoren:

  • voldoen aan de voorwaarden
  • meest recente aanslagbiljet
  • kost van 50€/wachtlijst