Slim verhuren - Presentaties

Presentaties Infoavond 'Slim Verhuren' - 13 juni 2019

Het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet is op 1 januari 2019 van kracht gegaan. Er veranderen een aantal regels met betrekking tot de woninghuur. Daarnaast zijn er ook kwaliteitsnormen die de komende jaren strenger worden. Ook het sociale aspect verdient aandacht. Daarom organiseerde IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ een infosessie voor verhuurders en syndici uit de gemeenten Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal.

Inhoud van de infoavond:

• Het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet – toegelicht door de Verenigde Eigenaars
• Normen woningkwaliteit en conformiteitsattest – toegelicht door huisvestingsambtenaar
• Huurgeschillen en het vredegerecht – toegelicht door de vrederechter
• Energie in verhuren: premies, ondersteuning en begeleiding – toegelicht door Stebo & Dubolimburg

Je kan voor gerichte informatie terecht bij de Verenigde Eigenaars vzw, Stebo en Dubolimburg.
Een gratis brochure over het nieuwe Woninghuurdecreet is verkrijgbaar aan het Woonloket of online terug te vinden op www.woninghuur.vlaanderen