Huurpremie

Een huurpremie kan je krijgen terwijl je op de wachtlijst staat voor de verhuring van een sociale woning.

Voor de huurpremie gelden vier belangrijke voorwaarden:

  • je huurt een conforme woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse gewest
  • de huurprijs van die woning mag niet hoger zijn dan 580 euro, plus 72,5 euro per persoon ten laste (belangrijk: Genk is één van de 13 centrumsteden de maximumhuurprijs bedraagt 638 euro, plus 72,5 euro per persoon ten laste).
  • je staat al minstens 4 jaar ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in uw gemeente
  • jouw gezamenlijk jaarinkomen is niet hoger dan 17.230 euro, met nog 1.540 euro extra per persoon ten laste

Voor wie?

De huurpremie is niet voor personen:

  • die al in een sociale woning wonen
  • die een woning huren van een familielid van eerste graad (ouders, grootouders, broer of zus) die op hetzelfde adres woont
  • die meer verdienen dan het toegestane maximum
  • die een hogere huurprijs betalen dan het toegestane maximum
  • van wie de huurpremie werd stopgezet