Procedure Ongeschikt - onbewoonbaarheid

Wanneer je huurwoning gebreken vertoont, breng je in eerste instantie je verhuurder op de hoogte. Dit doe je best via een aangetekend schrijven. Op deze manier spoor je de eigenaar-verhuurder aan om de gebreken in de woning te herstellen.

Weigert je verhuurder de herstellingen uit te voeren? Dan kan je via het woonloket jouw klacht melden en vragen om de procedure op te starten.

Daarna zal een woningcontroleur een onderzoek voeren.

Hoe verloopt een woningonderzoek?

 1. De woningcontroleur maakt een afspraak met de bewoner van de woning voor een woningonderzoek. De eigenaar wordt in principe niet uitgenodigd voor het woningonderzoek.
 2. De kwaliteit van de woning wordt gecontroleerd aan de normen van de Vlaamse Wooncode.
  De bevindingen worden genoteerd en er worden veel foto’s genomen van de toestand van de woning. Er worden zowel overzichtsfoto’s, als detailfoto’s genomen.
  Let wel, de woningcontroleur doet op het moment van het vooronderzoek geen uitspraak over de toestand van de woning.
 3. Na het onderzoek ter plaatse wordt er een technisch verslag opgemaakt door de woningcontroleur. De woningcontroleur zal nooit een uitspraak doen over de oorzaak van de gebreken.
 4. Het technisch verslag van het vooronderzoek wordt bezorgd aan de huisvestingsambtenaar van de gemeente.
 5. In overleg met de huisvestingsambtenaar wordt er advies gevraagd bij Wonen-Vlaanderen.
 6. Wonen- Vlaanderen zal een extra controle uitvoeren. Aan de hand van hun controle geven zij advies aan de gemeente.
 7. De gemeente neemt het advies door en communiceert in het kader van de hoorplicht met de huurder en verhuurder.
 8. Na het uitvoeren van de hoorplicht zal de burgemeester een besluit nemen.

Let op:
- Het opstarten van deze procedure leidt maar in een beperkt aantal gevallen tot voorrang voor een sociale huurwoning of tot het verkrijgen van een huursubsidie. Ga er dus zeker niet van uit dat u er recht op zal hebben. 
- De procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring duurt normaal gezien enkele maanden. Verwacht dus niet onmiddellijk een oplossing, antwoord of uitspraak voor uw probleem.

Voor meer informatie over de stappen in de procedure ongeschikt en onbewoonbaarheid, kan je de website van Wonen Vlaanderen raadplegen.