Premie sturing elektrische warmte

Beschrijving

Dankzij de komst van de digitale meter, kunnen gezinnen op een efficiënte manier hun warmte- en elektriciteitsverbruik regelen aan hun noden. Steeds meer gezinnen verwarmen elektrisch in de vorm van een warmtepomp, warmtepompboiler, elektrische boiler of een accumulatieverwarming. Door de installatie van een sturingsapparaat kan je je elektriciteits- en warmteverbruik zoveel mogelijk afstemmen op je eigen productie (bijvoorbeeld via zonnepanelen), en/of het vermijden van piekmomenten. Voor de aankoop en de plaatsing door je installateur van dat sturingsapparaat, heb je recht op een premie.

Wat is de functie van een sturingsapparaat?

Een sturingsapparaat kan de toestellen die instaan voor het produceren of opslaan van warmte, geautomatiseerd aansturen met als doel:
  • Het gebruik van deze toestellen te vermijden op momenten dat de energieprijzen hoog zijn of deze net in te schakelen op momenten met lage energieprijzen
  • Een toestel in te schakelen op momenten dat er eigen productie is van elektriciteit (bv. door zonnepanelen)
  • Het afgenomen elektrisch vermogen te verlagen of verhogen

Voorwaarden

  • Datum eindfactuur tussen 1/01/2022 en 31/12/2024
  • De premie is éénmalig en beperkt tot 1 premie per EAN.
  • Een aannemer/installateur moet het sturingsapparaat plaatsen.
  • Kijk zeker even na op Particulier - Maak Je Meter Slim of je sturingsapparaat op de lijst van erkende sturingsapparaten staat. Is dat niet het geval, voeg dan de technische documentatie van je sturingsapparaat toe aan je aanvraag.

Bedrag

50% van de factuurbedragen, inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor niet-woongebouwen, met een maximum van €400.

Meer info

Voor je de premie aanvraagt, lees je best de premievoorwaarden na in de premiefiche.

PREMIEFICHE RAADPLEGEN

Wil je een premie aanvragen? Dat kan via het portaal van Fluvius via onderstaande button.

PREMIE AANVRAGEN