Mijn Verbouwlening

Mijn VerbouwLening vervangt sinds 1 september 2022 de Energielening (tot 15.000 euro voor een prioritaire doelgroep/klanten met ). Ook de Energielening+ (voor eigenaars die hun of verwerven via erfenis of schenking) werd sinds 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening.

Beschrijving

Mijn Verbouwlening is een overheidslening aan gunstig rentetarief. Via deze lening kan je tot 60.000 € ontlenen voor verbouwing van je woning en bijhorende energiebesparende maatregelen.

Voor wie?

Mijn Verbouwlening is beschikbaar voor volgende doelgroepen.

 • Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn Verbouwpremie. Check hier deze categorieën.
 • Particuliere verhuurders
  • via een sociaal verhuurkantoor
  • via private huur - mits conventionering huurprijs
 • Particulieren die een woning verwerven via een schenking of erfenis
 • Niet commerciële installingen of coöperatieve vennootschappen (vb. een vzw)
 • Verenigingen van mede-eigenaars (vb. van een appartementsgebouw)

Deze lening wordt verstrekt indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Raadpleeg deze hier voor je een aanvraag indient.

Voorwaarden

Mijn Verbouwlening is beschikbaar voor de werken uit Mijn Verbouwpremie, aangevuld met de aankoop en plaatsing van zonnepanelen.

Ook de woning of het gebouw moeten voldoen aan enkele voorwaarden. Raadpleeg deze hier.

Maak een afspraak.

Procedure

Je kan Mijn Verbouwlening aanvragen bij het Energiehuis van je gemeente. Voor Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal is dit het Energiehuis Limburg.

Lees de procedure hier na.

Welke documenten heeft u nodig voor de aanvraag?
 • offertes
 • laatste beschikbare aanslagbiljet van de inkomstenbelasting
 • bewijs van woonst
 • attest van gezinssamenstelling
 • bewijs dat de woning minstens 15 jaar oud is of al 5 jaar vergund is in geval van investeringen in hernieuwbare
 • bewijs dat u niet in aanmerking komt voor een renteloos renovatiekrediet (rentesubsidie) of een Energielening+ (bijv. de eigendomsakte van de woning)

Offertes dienen voor de aanvraag van Mijn Verbouwlening. Facturen dienen om de lening uit te betalen.

Bedrag

 • Het bedrag is bepaald op 60.000 €
 • De rente bedraagt vanaf 1/02/2023 2,25%. Dossiers die voor 1 februari zijn aangevraagd, zijn nog aan het 0% rentetarief, onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse overheid.
 • Het Energiehuis rekent geen dossierkosten aan.
 • De maximale afbetalingstermijn bedraagt 25 jaar.

Meer info lees je hier.

Afhandeling

 • De ontleende schijven worden uitbetaald op rekening van de ontlener. De ontlener kan daarmee dan zijn facturen betalen.
 • Wanneer u naast Mijn VerbouwLening ook in aanmerking komt voor Mijn VerbouwPremie, zal het Energiehuis waar u de lening afsluit, in uw naam en voor uw rekening Mijn VerbouwPremie (en/of de premie voor zonnepanelen) aanvragen en vervolgens ontvangen. Daarna zal het Energiehuis de ontvangen premie aftrekken van het nog terug te betalen bedrag van de lening. Mijn VerbouwPremie wordt zo gebruikt als een vervroegde terugbetaling van de Mijn VerbouwLening.