Micro WKK

Een micro-WKK heeft een elektrisch vermogen van minden dan 50kW en produceert naast warmte ook elektriciteit. Bij zo'n gelijktijdige opwekking van warmte en elektriciteit door een WWK wordt energie bespaard.

Voorwaarden

Voor een kwalitatieve WKK-installatie kan je steun krijgen van de Vlaamse overheid. In welke steunsysteem de installatie valt, hangt af van de startdatum van de warmtekrachtinstallatie:

  • na 1 januari 2018: investeringssteun voor micro-WKK met een vermogen kleiner dan 10kW
  • vóór 1 januari 2018: warmte-krachtcertificaten. Deze warmte-krachtcertificaten kan je verkopen aan een energieleverancier of de netbeheerder.

Een WKK-installatie met een vermogen kleiner of gelijk aan 10kW die gekeurd is na 1 januari 2018 komt niet meer in aanmerking voor warmte-krachtcertificaten.