Huursubsidie

De huursubsidie is een maandelijkse tegemoetkoming voor een huurder die vanuit een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, die hij huurt op de private huurmarkt of bij een sociaal verhuurkantoor (SVK).

Je komt alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist.

 • je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
 • je verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
 • Je was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Voor wie?

De huursubsidie bestaat uit twee delen:

 • een eenmalige installatiepremie (verhuispremie)
 • en een maandelijkse huursubsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. ( bedragen geldig vanaf 1 januari 2022)

 •  het inkomen mag niet hoger zijn dan:
  • 25 850 euro voor alleenstaande
  • 28 015 euro voor alleenstaande persoon met een handicap
  • 38 773 euro voor samenwonende + 2 167 euro per persoon ten laste
 • u mag geen woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben