Huurderssyndicaat

Het huurderssyndicaat vzw informeert je rond de rechten en plichten en helpt bij het oplossen van je huurvragen.

Je kan er terecht voor:

 •  advies over je rechten en plichten als huurder
 • het nakijken van je huurcontract
 • de registratie van je huurcontract nakijken
 • bemiddeling en onderhandelen met de verhuurder
 • de nodige administratie om je rechten als huurder te beschermen en uit te oefenen
 • nakijken en herberekening van de aangerekende kosten en lasten
 • indexberekening
 • nakijken van de huurprijsaanpassing
 • informatie rond je recht op vermindering van onroerende voorheffing
 • bijstand bij de plaatsbeschrijving
 • ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring
 • procedures bij het Vredegerecht
 • bekendmaking van huisvestingsproblemen aan de overheid

Bedrag

Basislidmaatschap:

 • Voor €20 per jaar krijg je advies op maat voor al je huurvragen.
 • Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming dan betaal je een verminderd tarief van €10. Hiervoor bezorg je een recent attest van de ziekenkas.

Alle huurders uit Genk krijgen een eerste advies gratis, dankzij de samenwerking met de stad.
De zitdag vindt plaats elke dinsdag en donderdag van 13 tot 15.30 uur op het balieplein van het stadhuis.

Regelgeving

Huurdersyndicaat
Albrecht Rodenbachtlaan 20 bus 4
3500 Hasselt
Maak vooraf afspraak via het secretariaat T 011 333 576