Gevolgen voor huurders

Voor wie?

Een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning heeft een aantal gevolgen, zowel voor de huurder als voor de eigenaar van de woning.

Gevolgen voor huurders

 • Mag ik in mijn woning blijven?
  De burgemeester kan beslissen dat de bewoner de woning moet verlaten. Dit zal in het besluit vermeld worden. Bij acuut gevaar kan er beslist worden om de woning te ontruimen.
  In deze gevallen zal de bewoner (tijdelijk) moeten verhuizen naar een andere woning.

Opgelet: als de woning ongeschikt-of onbewoonbaar wordt verklaard, krijgt de bewoner niet automatisch voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning of recht op een tussenkomst in de huur.

 • Gevolgen voor de huurovereenkomst
  De burgemeester kan niet beoordelen wie verantwoordelijk is voor de gebreken. Een ongeschikt- of onbewoonbaarheid betekent niet dat het huurcontract is ontbonden of dat men recht heeft op een schade vergoeding. Men mag ook niet zomaar stoppen met het betalen van huurgelden.
  Men kan wel naar de vrederechter gaan om een verminderde huurprijs af te dwingen, een deel van de huurgelden terug te vorderen of de huurovereenkomst te beëindigen,… . De vrederechter kan ook tussenkomen als er onenigheid is over wie de herstellingen aan de woning moet uitvoeren.

 • Voorrang sociale huurwoning
  In het besluit ongeschikt of onbewoonbaarheid kan opgenomen zijn dat de bewoner voorrang krijgt bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Als dit zo is, dan moet de bewoner wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

 • Huren via een sociaal verhuurkantoor (SVK)
  De toewijzing van woningen via het SVK gebeurt op basis van een puntensysteem. Wonen in een ongeschikte of onbewoonbare woning geeft omwille van de “verhoogde woonnood“ recht op een aantal punten. Voor meer info kan men zich richten tot het SVK in de gemeente.

 • Recht op huursubsidie
  In het besluit ongeschikt of onbewoonbaarheid kan opgenomen zijn dat de staat van de woning recht geeft op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning.