Gevolgen voor eigenaars

Als de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, is het de bedoeling de woning in orde wordt gebracht.

Elke ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woning wordt opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO).

Wonen Vlaanderen beheert deze inventaris.

De inventarisatie heeft een aantal gevolgen:

Meer info

Hoe kan je de woning laten schappen van de inventaris?
De woning kan van de inventaris geschrapt worden indien de eigenaar de nodige verbeteringswerken uitvoert en kan aantonen dat de woning voldoet aan de minimale normen. Hiervoor moet de eigenaar een conformiteitsattest aanvragen bij IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ.

CONFORMITEITSATTEST AANVRAGEN.

Is het pand gesloopt?
Dan moet dit ook gemeld worden bij IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ. Dit kan via mail naar info@woneningaoz.be

 

  • Terugvordering herhuisvesting
    De burgemeester kan beslissen om de bewoners omwille van de ernst te herhuisvesten en de kosten hiervan terug te vorderen bij de eigenaar.
  • Gevolgen voor het huurcontract
    De huurder kan bij het vredegerecht een verminderde huurprijs afdwingen, een deel van de huurgelden terugvorderen of de huurovereenkomst laten beëindigen,..

Goed om te weten

Als u een woning die op de gewestelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen sloopt en vervangt, kan u voor een periode van 5 aanslagjaren een vrijstelling van onroerende voorheffing aanvragen.
Het aanvraagformulier kan u terugvinden op de website van de Vlaamse Belastingsdienst.

Als eigenaar kan je juridisch advies vragen aan de Eigenaarsbond of de Verenigde Eigenaars.