Erfgoedlening

Voor de restauratie, renovatie of herbestemming van je erfgoed kan je een erfgoedlening aanvragen.
De erfgoedlening heeft een lage intrestvoet.

Voor wie?

Er zijn twee types erfgoedleningen:

  • erfgoedleningen voor ondernemers, publieke entiteiten en openbare besturen
  • erfgoedleningen voor particulieren

De erfgoedlening kan niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.

Voorwaarden

  • Het onroerend erfgoed is beschermd of opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed.
  • Het project moet in orde zijn met de nodige vergunningen en toelatingen.
  • De lening bedraagt minimum 25 000 euro en maximum 250 000 euro. Je eigen inbreng bedraagt 20% van de totale kostprijs.
  • De intrestvoet voor de leningen afgesloten in 2017 bedraagt 1%.
  • De vaste looptijd bedraagt minimum 3 jaar en maximum 20 jaar.
  • Het consumentenkrediet kan gecombineerd worden met een erfgoedpremie.

Procedure

Je kan een erfgoedlening aanvragen bij het Participatiefonds Vlaanderen door middel van dit aanvraagformulier.

Participatiefonds Vlaanderen onderzoekt je aanvraag en neemt contact met je op.

Wil je weten of jouw eigendom werd geïnventariseerd?
Klik hier om dit na te gaan.

Meer info

Onroerend Erfgoed Limburg
Hendrik Van Veldekegebouw, Koning Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt
011 74 22 20 of limburg@onroerenderfgoed.be