EPC-labelpremie bij energierenovatie

De EPC-labelpremie is er voor alle eigenaars van een woning of een wooneenheid en wordt vanaf 2021 toegekend voor de grondige energetische renovatie die aangetoond kan worden door de verbetering van het energielabel.

Voor wie?

 • voor alle woningeigenaars

 • voor een woning of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Die wordt aangetoond met een energieprestatiecertificaat (EPC), dat niet ouder mag zijn dan van 2019.
  Het EPC-label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat (EPC) van
  • de woning heeft EPC-label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label C halen
  • de wooneenheid heeft EPC-label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label B halen.;
 • Het behaalde EPC-label moet worden aangetoond na 5 jaar met een nieuw EPC. Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van aanvraag van de EPC-labelpremie.
 • Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie(s).
 • De premie kan in schijven worden verkregen.
  Bijvoorbeeld: als een eigenaar binnen de 5 jaar de woning renoveert en in aanmerking komt voor een premie voor label C, kan diezelfde eigenaar vervolgens ook nog in aanmerking komen voor een bijkomende premie voor het behalen van label B (en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A) binnen dezelfde periode van 5 jaar. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.

Procedure

 • U kunt de EPC-labelpremie online aanvragen bij Fluvius zodra u beschikt over een 'EPC-voor-label' waaruit de energieprestatie van uw woning (label D of slechter blijkt).
 • Binnen de 5 jaar moet u een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat uw woning minstens label C heeft behaald.

De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus.