Beroep bij de Vlaamse Minister van Wonen

Als u, als eigenaar of huurder, het niet eens bent met het besluit van de burgemeester, kunt u beroep aantekenen bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen. U moet een gemotiveerd beroep aangetekend versturen binnen 30 dagen na de betekening van het besluit. De opname in de inventaris wordt automatisch geschorst.

De minister heeft dan 3 maanden tijd om een beslissing te nemen. Als u mondeling wilt worden gehoord, moet u dat in uw verzoekschrift vermelden. In dat geval heeft de minister 4 maanden tijd om te beslissen.

Opgelet: als de burgemeester in het besluit vermeldt dat de onbewoonbaarverklaring niet gebaseerd is op de Wooncode, maar op de Nieuwe Gemeentewet, dan moet u zich richten tot de provinciegouverneur.

Procedure

  1. Eigenaar of huurder stuurt een aangetekende brief binnen de 30 dagen
  2. Wonen in Vlaanderen gaat na of het beroep ontvankelijk is
  3. Wonen in Vlaanderen gaat na of het beroep gegrond is
  4. De minister van Wonen neemt een beslissing binnen de 3 maanden.

Verzendadres Beroepsinstantie  - Wonen in Vlaanderen, Beroepen Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40 C, 1000 Brussel.