6% Btw-tarief slopen en wederopbouw

Afbraak en wederopbouw van een woning wordt niet beschouwd als renovatie.

Enkel in een aantal Vlaamse steden geldt het tarief van 6% op voorwaarde dat de afbraak en wederopbouw in één handeling gebeurt en de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt. Voor Limburg geldt dat tarief enkel voor de steden Genk en Hasselt.

Als je buiten deze steden wilt slopen en heropbouwen kan je vanaf 1 maart 2019 onder bepaalde voorwaarde een sloop-en heropbouwpremie van de Vlaamse overheid aanvragen.

Voorwaarden:

  • De afbraak gaat gepaard met de wederopbouw en ze vormen samen één handeling.
  • Het gebouw wordt na de uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning.

Voordat de btw opeisbaar wordt (dus vóór de dienstvoltooiing, facturatie of betaling van een voorschot), dient de bouwheer bij het btw-kantoor een verklaring en een kopie van de bouwvergunning inzake afbraak en heropbouw in. In de verklaring vermeldt de bouwheer dat het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. Een kopie van deze verklaring overhandigt de bouwheer aan de aannemer zodat hij op basis hiervan correct de factuur kan opstellen.
De contactgegevens van het btw-kantoor in Genk:
Jaarbeurslaan 27
tel.: 0257 520 90
elke werkdag 9-12
kmo.hasselt.team5@minfin.fed.be.