Webinar 'Slim verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor'

Tijdens het webinar 'Slim verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor' stellen we de werking van sociaal verhuurkantoor (SVK) voor. SVK Het Scharnier huurt private huurwoningen in, die ze onderverhuurt aan haar kandidaat-huurders. Tijdens het webinar lichten we hun algemene werkwijze toe en zoomen we in op een aantal belangrijke onderdelen van hun dienstverlening aan de verhuurders. We gaan het onder andere hebben over:

 • statuut SVK
 • wie huurt bij het SVK?
 • welke woningen?
 • afspraken verhuurder-SVK
 • waarborgen en dekking huurschade
 • huurprijs
 • dienstverlening aan huurder een hoofdverhuurder
 • bepalingen en termijn hoofdhuurcontract
 • voordelen voor de verhuurder

Na de toelichting door het SVK is er kans om vragen te stellen. Dat kan via de chatfunctie. De meest voorkomende vragen worden door het SVK beantwoord aan het einde van het webinar. De andere vragen trachten we te beantwoorden via de chat tijdens het webinar, of bezorgen we achteraf (indien extra opzoekwerk nodig is).

Wie inschrijft ontvangt een deelnamelink met verdere uitleg. Hanteer alvast deze vuistregels bij het volgen van een webinar:

 • Bij de start van het webinar zet je je geluid en camera af
 • Log 5 minuten voor het begin in
 • vragen stellen kan via de chatfunctie of aan het einde van het webinar
 • Je krijgt nadien een link waar je het webinar opnieuw kan bekijken
 • Heb je na het webinar nog vragen? Contacteer dan ons woonloket voor informatie op maat.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Online - via weblink

Inschrijven

Filter op categorie