Vlaamse energielening

Vanaf maart 2020!

De prioritaire of kwetsbare doelgroep een energielening afsluiten tot 15.000 euro via de Vlaamse energielening aan 0%
en bijkomend 15 000 euro aan 1.5% via de Limburgse renovatielening, terug te betalen over een termijn van 10 jaar. 

  • gezinnen met een bruto belastbaar inkomen van maximaal 31 550€ +1 650 €/pptl
  • enkel voor energiebesparende maatregelen
  • intrest aan 0%
  • looptijd van max. 10 jaar
  • Vervroegd terugbetalen zonder extra kosten
  • begeleiding en advies aan huis
  • zonder dossierkosten