Rentesubsidie limburgse renovatielening

Gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen kunnen met de tussenkomst van de stad Genk de provinciale renovatielening aan 0% rente aangaan in plaats van 1,5%. Dit is een besparing van 750 € op een gemiddeld kredietdossier. Wie het maximale bedrag ontleent op 10 jaar kan tot 2000 € rente besparen.

Waarom?

Lenen voor een verbouwing is momenteel goedkoop. Toch komen heel wat mensen omwille van de strenge randvoorwaarden niet in aanmerking voor een lening. Zo weigeren banken vaak om te ontlenen voor sloopkosten, voor de btw, of andere werken die de meerwaarde niet direct verhogen.

Mensen met een bescheiden inkomen slagen er daarom moeilijk in om een renovatielening af te sluiten tegen een voor hen haalbaar tarief en looptijd. Terwijl de huishoudens met een beperkt inkomen de hoogste renovatiekosten laten optekenen.

Wat is de provinciale renovatielening?

De provinciale renovatielening is een renovatielening met een vaste rente van 1,5%. Alle Limburgers kunnen deze lening aanvragen via www.energiehuislimburg.be/lening.

Voorwaarden:

 • je ontleent maximum 30.000 €
 • Minstens de helft van het ontleende bedrag gaat naar energiebesparing (nieuwe CV-ketel, HR-glas, dakisolatie, muurisolatie,...).
 • Je ontleent op maximum 10 jaar.
 • De rente bedraagt 1,5% of 0% voor Genkse eigenaars die behoren tot de prioritaire doelgroep van het VEKA.

Voordelen:

 • De lening is te combineren met alle andere premies en voordelen.
 • Je kan de lening vervroegd terugbetalen zonder extra kosten.
 • Advies op jouw maat zorgt voor de juiste investeringen.
 • Geen dossierkosten.

Het leningsreglement vind je hier.

Voor deze VEKA doelgroep neemt de stad Genk de rentekost voor haar rekening. Zij kunnen dus aan 0% lenen.

Voor wie?

De rentesubsidie kan aangevraagd worden voor de renovatie van woningen in Genk. De aanvrager moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvrager moet eigenaar zijn van een woning gelegen in Genk. De aanvrager hoeft dus niet in Genk wonen en kan dus ook een verhuurder zijn.
 • De eigenaar voldoet aan de prioritaire doelgroep van het VEKA.
 • De aanvrager moet ook voldoen aan de voorwaarden voor de Limburgse Renovatielening voor het verkrijgen van het krediet. Wat die voorwaarden inhouden lees je op deze pagina.

Voorwaarden

De prioritaire doelgroep van het VEKA bestaat uit volgende begunstigden

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • huishoudens die recht hebben op een verwarmingstoelage van het verwarmingsfonds.
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • beschermde afnemers (ontvangen het sociaal tarief - af te lezen op je voorschotfacturen elektriciteit of gas).
 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.870 euro verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug) - (bedragen voor energieleningen 2021). Een gezin met 2 kinderen ten laste mag dus maximaal 35.190 €.

Lees hier alle voorwaarden na.

Twijfel je of je voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met het woonloket via info@woneningaoz.be of T 089 65 45 76.

Procedure

Je vraagt het provinciale renovatiekrediet aan via het Energiehuis Limburg via https://energiehuislimburg.be/lening/

De rentesubsidie wordt automatisch toegepast. De voorwaarden worden bij de opmaak van het kredietdossier automatisch gecontroleerd. Voldoe je aan de voorwaarden, dan rekent het Energiehuis geen rente aan. Voldoe je toch niet aan de voorwaarden, dan kan je nog ontlenen, maar dan aan een rente van 1,5%.

De stad Genk vergoedt het Energiehuis van de niet-aangerekende rente. Het Energiehuis legt de dossiers voor aan de stad Genk, om de rentesubsidie goed te keuren. Je ontvangt hiervan automatisch een bevestiging.

Wat meebrengen

Je brengt documenten mee die aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden voor de prioritaire doelgroep van het VEKA. Die bestaan o.a. uit

 • Aanslagbiljet van het inkomstenjaar van 3 jaar geleden mee. Voor 2021 breng je dus het aanslagbiljet van 2018 voor het inkomstenjaar 2017.
 • Klevertje van het ziekenfonds, om te beoordelen of je een verhoogde tegemoetkoming meer.
 • Voorschotfactuur of afrekening gas/elektriciteit, waarop je sociaal tarief staat vermeld.
 • Andere bewijsstukken die aantonen dat je behoort de doelgroep (bewijs schuldbemiddling OCMW, bewijs verwarmingsfonds,...)

Meer info

Woonloket GAOZ

afspraak inboeken kan via de afsprakenmodule van het woonloket

Info@woneningaoz.Be

T 089 65 45 76

aanvraag krediet

www.energiehuislimburg.be/lening