Renovatieadvies

Via de campagne ‘Limburg renoveert’ stimuleert de provincie Limburg samen met Dubolimburg, Stebo en heel wat andere partners de Limburgers om hun woning sneller en grondiger te renoveren. De campagne verloopt via twee pistes:

  • via advies aan huis, gegeven door de Huisdokter, kan elke Limburger advies krijgen over hoe hij zijn woning best renoveert;
  • in samenwerking met de stad Genk worden er collectieve projecten opgestart: hierbij wordt getracht hele wijken in een keer te renoveren. De overheid wil op die manier burgers ontzorgen en ze zo goed mogelijk begeleiden bij de renovatie van hun woning

De Huisdokter van Dubolimburg geeft individuele particulieren advies bij hun duurzame renovatie. Hij komt aan huis en bekijkt met de bouwheer welke keuze hij of zij kan maken. Het is de bedoeling dat men voor grondige renovaties vervolgens de stap zet naar een architect en naar de bouwsector. Grondige renovaties zijn immers dikwijls arbeidsintensiever dan nieuwbouwprojecten.

Bedrag

Een renovatierapport kost je 50 euro.

Afhandeling

www.de-huisdokter.be

Er zijn veel aanvragen, waardoor het langer duurt eer je een afspraak met de huisdokter kan vastleggen. Houd rekening met een wachttijd van 2 à 3 weken voor de eerste contactname door de Huisdokter.

Meer info