Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat een woning, huur- of kamerwoning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen.

Voor wie?

Vrijwillig: om aan te tonen dat jouw huur- of kamerwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode.
Verplicht: om aan te tonen dat jouw huur- of kamerwoning ondertussen voldoet aan de Vlaamse Wooncode. Dit is ingeval een woning geïnventariseerd staat als ongeschikt of onbewoonbaar. De eigenaar vraagt, na het uitvoeren van de nodige verbeteringswerken, een nieuw woningonderzoek aan.

Voorwaarden

Na betaling én na afspraak met de huisvestingsambtenaar wordt de woning onderzocht en een technisch verslag opgemaakt. Als de woning voldoet aan de normen wordt het conformiteitsattest afgeleverd.
Opgelet! Indien de huurder na een verhuis de huursubsidie aanvraagt én als de woning aan een sociaal verhuurkantoor in huur wordt gegeven, onderzoekt niet de gemeente maar Wonen-Vlaanderen de woning.
Maak een afspraak

Bedrag

De aanvrager betaalt voor een aanvraag tot het ontvangen van een conformiteitsattest € 62,50/controle/woning (verhoogd met € 12,5 per kamer vanaf de zesde kamer en met een maximum van € 1.250).
Een conformiteitsattest blijft 10 jaar geldig maar kan verkort worden door verval van rechtswege of intrekking.