Premie voor hoogrendements-glas

Veel warmte gaat verloren via de ramen. Door enkele beglazing te vervangen door hoogrendementsglas, kan je heel wat energie besparen.

Via de netbeheerder Fluvius, kan je een premie van 8 euro/m² krijgen voor het plaatsen van hoogrendementsglas met een U-waarde van 1,0W/m²K.

Ben je beschermde klant? Dan heb je recht op een verhoogde premie. Kijk na of je aan deze voorwaarden voldoet.

Je kan de premie online aanvragen via Fluvius.be.

Voorwaarden

  • bestaande woningen, wooneenheden, appartementen die voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitdistributienet van Fluvius.
  • kopie van alle facturen
  • het ingevuld attest van de aannemer
  • foto's van het geplaatste glas

Algemene en technische voorwaarden
Attest aannemer HR-glas
Online aanvragen