Premie voor hoogrendements-glas

Veel warmte gaat verloren via de ramen. Door enkele beglazing te vervangen door hoogrendementsglas, kan je heel wat energie besparen.

Via de netbeheerder Fluvius, kan je een premie van 10 euro/m² krijgen voor het plaatsen van hoogrendementsglas met een U-waarde van 1,0W/m²K.

Ben je beschermde klant? Dan heb je recht op een verhoogde premie. Kijk na of je aan deze voorwaarden voldoet.

Je kan de premie online aanvragen via Fluvius.be.

Voorwaarden

  • bestaande woningen, wooneenheden, appartementen die voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitdistributienet van Fluvius.
  • kopie van alle facturen
  • het ingevuld attest van de aannemer
  • foto's van het geplaatste glas

Algemene en technische voorwaarden
Attest aannemer HR-glas
Online aanvragen