Premie gescheiden riolering Oudsbergen-Opglabbeek

Als er riolering ligt in jouw straat, ben je wettelijk verplicht om op de riolering aan te sluiten. Elke aansluiting moet voldoen aan het gemeentelijk reglement gescheiden riolering.

Binnen en buiten de woning moet je de afvoer van hemelwater en de afvoer van afvalwater volledig scheiden. Je moet afzonderlijke buizennetten voorzien in verschillende kleuren. Een grijze afvoerbuis dient voor proper hemelwater en een oranje afvoerbuis dient voor vervuild afvalwater.

De gemeente Oudsbergen-Opglabbeek voorziet een bijkomende toelage voor de werken. Je vraagt eerst de premie aan bij Fluvius. Na goedkeuring van jouw premie kan je de premie aanvragen in jouw gemeente.

  • De premieaanleg gescheiden stelsel eindigt op 31 december 2019.
  • Aanvraagformulieren en facturen kunnen worden ingediend tot en met 31 juli 2020.
  • Facturen mogen niet dateren van na 31 december 2019.