Minimale normen

Alleen woningen of kamerwoningen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. Gebouwen of gebouwgedeelten zonder woonfunctie niet.

Wanneer er een gevaar is voor de veiligheid of de gezondheid, kan de woning onbewoonbaar verklaard worden via besluit van de burgemeester.

Procedure

Als bewoner van een ongeschikte of onbewoonbare woning kan je bij de gemeente een onderzoek tot ongeschikt of onbewoonbaarheid aanvragen.

Onderzoek van de woning.

Wonen-Vlaanderen voert het technisch onderzoek van de woning uit. De inspecteur adviseert de burgemeester over de onbewoonbaarheid van de woning.

Na afloop hoort de burgemeester de verhuurder en de bewoners en neemt een eindbeslissing.
Met een besluit kan de burgemeester de woning onbewoonbaar verklaren.

Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op de Vlaamse Inventaris van Ingeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVIOO).