Meldpunt discriminatie

Bent u het slachtoffer van discriminatie op basis van uw geslacht, afkomst, handicap, geloof, seksuele oriëntatie, leeftijd,...?

Neem dan contact op met Unia. Unia biedt een luisterend oor, maar geeft je ook advies en zoekt, samen met naar een oplossing, in alle vertrouwen en altijd in overleg. Unia helpt je tot uw zaak helemaal afgehandeld is.

Meldpunt wonen

Voor wie?

Raciale discriminatie op de huisvestingsmarkt: hoe bewijs je het?

Je bent op zoek naar huisvesting en denkt dat je gediscrimineerd werd op grond van je origine. Hoe kan je dat zeker weten, en hoe kan je het bewijzen? De antidiscriminatiewetgeving beschermt je en om je te helpen stelt Unia je een methode voor om na te gaan of je gediscrimineerd werd.

Een bewijs kan je telefonisch of via e-mail krijgen.

Telefonisch

  1. Stel je telefonisch opnieuw kandidaat en neem het gesprek op.
  2. Diezelfde dag vraag je een kennis of een vereniging om te bellen onder een ' Belgisch klinkende' naam en neem het gesprek op. De kennis of vereniging gebruikt een vergelijkbaar profiel.
  3. Reageert het vastgoedkantoor of de eigenaar verschillend? Dan bewaar je beide gesprekken als bewijsmateriaal.
  4. Bezorg het bewijsmateriaal aan Unia
Per mail
  1. Verstuur per mail onder jouw eigen naam een mail om je opnieuw kandidaat te stellen.
  2. Diezelfde dag vraag je een kennis of een vereniging om een soortgelijke e-mail te versturen onder een 'Belgisch klinkende' naam. De kennis of vereniging gebruikt een vergelijkbaar profiel.
  3. Reageert het vastgoedkantoor of de eigenaar verschillend?
  4. Bezorg de uitgewisselde berichten aan Unia.