Meeneembaarheid registratierechten

In bepaalde gevallen kan je de voor jouw 'oude' woning betaalde registratierechten/belasting in mindering brengen van de registratiebelasting die u verschuldigd bent bij de aankoop van een 'nieuwe' woning.

We spreken dan van meeneembaarheid van registratiebelasting.

Dit kan op 2 manieren:

  • de 'oude' woning wordt verkocht of verdeeld voor de aankoop van de 'nieuwe' woning, de meeneembaarheid kan plaatsvinden bij de registratie van de aankoop van de 'nieuwe' woning. Dit is een verrekening.
  • de 'oude' woning wordt na aankoop van de 'nieuwe' woning verkocht of verdeeld, de meeneembaarheid zal plaatsvinden door middel van een teruggave na de akte van verkoop of verdeling van de 'oude' woning. Dit is een teruggave.

Meeneembaarheid betekent dat u het verkooprecht (registratiebelasting) ten belope van maximum 13.000 euro, dat u op een vorige woning betaald hebt, kunt aftrekken van het verkooprecht dat u op een volgende woning moet betalen. Deze meeneembaarheid dooft geleidelijk aan uit om volledig afgeschaft te worden met ingang van 1 januari 2024.

De authentieke akte van aankoop van de nieuwe woning moet gebeuren uiterlijk 31/12/2023.

De authentieke akte van de eerste aankoop moet gebeurd zijn voor 1/1/2022. Op die manier wordt ook de instroom in meeneembaarheid beperkt.

Voorwaarden

  • zowel de 'oude' als de 'nieuwe' woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
  • de koper die de toepassing van de meeneembaarheid vraagt moet een natuurlijke persoon zijn.
  • de aankoopakte m.b.t de 'oude' woning werd onderworpen aan het gewoon tarief van 10% of het verlaagd tarief van 5%(klein beschrijf)
  • de aankoop van de 'nieuwe' woning en de verkoop of verdeling van de 'oude' woning moeten zuiver zijn. Met "zuiver" worden alleen koopovereenkomsten in de burgerrechtelijke zin bedoeld. Het heeft echter geen belang of de aankoop geschiedt bij een verkoop uit de hand of bij een (vrijwillige of gedwongen) openbare verkoop. In geval van verdeling moeten alle rechten in oude woning worden afgestaan.
  • in het geval van de meeneembaarheid onder de vorm van verrekening moet de betrokkene op enig ogenblik in de periode van achttien maanden vóór de verkoop of vóór de verdeling het verkochte of verdeelde goed als zijn hoofdverblijfplaats hebben gebruikt. In het geval van de meeneembaarheid onder de vorm van teruggave moet de betrokkene op enig ogenblik in de periode van achttien maanden vóór de aankoop van de woning die tot zijn nieuwe hoofdverblijfplaats zal dienen, zijn hoofdverblijfplaats gehad hebben in de wederverkochte of verdeelde woning.
  • de verkoop van de 'oude' woning moet plaatsvinden binnen de twee jaar voor (verrekening) of na (teruggave) aankoop van de nieuwe woning. Bij meeneembaarheid door teruggave bedraagt deze termijn 5 jaar wanneer de nieuwe woning een nog op te richten woning op een bouwgrond is. Deze termijn wordt gerekend van authentieke akte tot authentieke akte.
  • de “nieuwe” woning moet tot hoofdverblijfplaats van de koper(s) dienen. Deze hoofdverblijfplaats moet op de plaats van de “nieuwe” woning worden gevestigd binnen een termijn van 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na de datum van de registratie van het document dat aanleiding geeft tot de heffing van het verkooprecht op de aankoop van de “nieuwe” woning of na de uiterste datum voor tijdige aanbieding tot registratie van dit document. Voor de correcte berekening van de termijnen (begin- en einddatum) zal de notaris u bijstaan.