Korting op de registratierechten

Sinds 2020 zijn de registratierechten bij de aankoop van een ééngezinswoning aangepast naar 6%.

Voor ingrijpende energetische renovatie, komt daar een vermindering bovenop, waardoor de registratierechten 5% van de aankoopsom bedragen.

Je moet aan alle voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het gunsttarief van 5 procent:

  • De woning moet via een omgevingsvergunning ingrijpend energetisch gerenoveerd zijn binnen de 5 jaar na datum van de verkoopakte
  • Het moet gaan om de aankoop van de enige gezinswoning
  • Het gunsttarief van 6 procent kan nooit van toepassing zijn op bouwgrond.
  • De koper of kopers mogen nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
  • Het moet gaan om de aankoop van de hele volle eigendom. Dat betekent dat de aankoop van een deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld, niet volstaan.
  • De koper moet zich binnen de vijf jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van de gekochte woning inschrijven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden aangepast.

Bedrag

Het gunsttarief bij de aankoop van een enige gezinswoning bedraagt 7 procent.