Gevolgen onbewoonbaarheid

Wanneer is een woning onbewoonbaar?

De inspecteur van Wonen-Vlaanderen voert het technisch onderzoek van de woning uit. Als de bewoning een veiligheids -en/of een gezondheidsrisico inhoudt adviseert de inspecteur de burgemeester over de onbewoonbaarheid van de woning.

Uitzonderingen

In noodsituaties gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet snel genoeg (wachten op inspectie en advies van Wonen-Vlaanderen, de betrokken partijen horen). In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is, kan de burgemeester zelf optreden.

De burgemeester kan in toepassing van artikel 135, ยง2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring, zolang die maatregelen in verhouding staan tot de risico's.