Coronamaatregelen Wonen

Gepubliceerd op woensdag 6 mei 2020 8.26 u.
De coronacrisis zorgt voor uitzonderlijke omstandigheden op de woonmarkt. De overheden werkten daarom enkele steunmaatregelen uit. Lees er hier meer over.

Steunmaatregelen

 • Mensen die een sociale woonlening hebben lopen bij de Vlaamse overheid of het Vlaams Woningfonds, kunnen een betaaluitstel van maximum zes maanden krijgen als ze aantonen dat hun inkomsten gedaald zijn als gevolg van de coronamaatregelen.
 • Wie een huurwaarborglening aanging bij het Vlaams Woningfonds, kan ook rekenen op een uitstel van betaling tot de tweede maand na het beëindigen van de coronavirusmaatregelen.
 • De facturen die je indient voor je renovatiepremie mogen ouder zijn dan twee jaar. Ze moeten wél dateren van na 15 maart. Dit geldt alleen voor aanvragen die je indient in 2020.
 • Je kan een betalingsuitstel aanvragen voor je woonkrediet. De bank mag hiervoor geen dossier-of administratieve kosten aanrekenen. Voorwaarden:

  • Het betreft een uitstel van maximaal zes maanden;
  • Je inkomen moet gedaald zijn omwille van de coronacrisis;
  • Je had op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand;
  • Het gaat om een krediet voor je enige woning;
  • Tot slot is je geld op je spaar- en zichtrekening kleiner dan 25.000 euro.
 • Heb je een Vlaamse Energielening lopen? De kapitaalsterugbetaling werd automatisch drie maanden uitgesteld.
 • Tot en met 17 juli gebeuren er geen afsluitingen van water gas of elektriciteit. Tot die datum gebeuren er ook geen gerechtelijke uithuiszettingen meer. Let op: het contract kan wel ontbonden worden.
 • De aanvraag van een conformiteitsattest (CA) is on hold gezet. Voor het CA worden enkel de dringende aanvragen behandeld, onder de nodige voorzorgsmaatregelen. Bij de andere aanvragen begint de behandelingstermijn pas te lopen na het beëindigen of versoepelen van de coronamaatregelen. Dien dus zeker je aanvraag in zodat je snel geholpen wordt wanneer de toestand het toelaat.
 • Huur je een kot in Genk? Dan ben je verplicht om je huurprijs te blijven betalen zoals contractueel bepaald. Je kan wel proberen overeen te komen met je kotbaas om je huur af te betalen in schijven.

Uitstel huur

Moet je als verhuurder uitstel aanvaarden op de betaling van de huur? Neen. De verhuurder is niet verplicht om een opschorting van de betaling te aanvaarden. De Huurdersbond raadt huurders aan om minstens een deel van de huur te blijven betalen en later de achterstand aan te zuiveren in schijven. Zij raadt huurders aan om zelf een voorstel te doen aan de verhuurder. De Eigenaarsbond raadt haar leden ook aan om soepel te zijn, met bijvoorbeeld een vermindering van de huur tot 70 % en daarna het saldo inlopen in maandelijkse schijven.Geldt dat ook voor sociale huur?Een sociale huurder kan uitstel van betaling vragen als het inkomen dat voor de huurprijsberekening wordt gebruikt, met meer dan 20 % is gedaald. Meer info vind je bij Nieuw Dak via 089 62 90 20 of info@nieuwdak.Be

Kan ik nog verhuizen?

Moeilijk. Er worden heel weinig huurcontracten getekend. Veel verhuisfirma’s werken niet. Bovendien mag je buiten het gezin maar 1 vriend optrommelen om te komen helpen. Het is daarom raadzaam om het huurcontract te verlengen en de verhuis uit te stellen. In- en uithuizen bij Nieuw Dak kan wel nog, met een aantal voorwaarden. Bevraag je best via 089 62 90 20 of info@nieuwdak.Be

Huisbezoeken Renocoach en Genk verwarmt

Alle huisbezoeken van de Renocoach en Genk verwarmt (energiescans voor wie op stroom verwarmt) zijn tijdelijk stopgezet. Contacteer vzw Stebo voor informatie over de opstart van de huisbezoeken.

E-mail: Renocoach@stebo.be

T 0800 99 817

Op deze overheidspagina's vind je alle info terug

Betalingsuitstel op je woonkrediet

Maatregelen premies en woningkwaliteit

Maatregelen energie en wonen