Premie voor warmtepompboiler

Vanaf 1 oktober 2022 moet u een premie voor een warmtepompboiler aanvragen via Mijn Verbouwpremie. Fluvius zal geen aparte aanvragen meer behandelen. Meer informatie vindt u terug op onze pagina rond Mijn Verbouwpremie.
Onderstaande informatie wordt nog op de website getoond tot 31/12/2022 voor wie recent nog een premie heeft aangevraagd.

Een warmtepompboiler zorgt voor de verwarming van sanitair water met warmte uit de omgevingslucht, bijvoorbeeld uit de (onverwarmde) ruimte waar je hem installeert.

Opgelet: deze premie telt niet mee voor de totaalrenovatiebonus!

Wanneer is een warmtepompboiler interessant?

  • Als je veel warm water gebruikt, bijvoorbeeld als je een groot gezin hebt
  • Als je geen grote werken wilt uitvoeren, want een warmtepompboiler is makkelijk te installeren
  • Als je zonnepanelen hebt. Zo werkt je boiler op zelfgeproduceerde energie

Voorwaarden

  • De warmtepompboiler wordt geplaatst door een aannemer. Op het aanvraagformulier vult de aannemer de rubriek in die voor hem bestemd is.
  • De warmtepompboiler beschikt over een Europees productlabel, minimum A+ of beter.
  • De premie geldt enkel voor een warmtepompboiler voor
    de aanmaak van sanitair warm water

Bedrag

Als je een warmtepompboiler plaatst, heb je recht op een premie van €300 per wooneenheid.
Het premiebedrag is maximaal 40% van de factuurbedragen voor de warmtepompboiler, inclusief btw en dit voor de facturen die op het moment dat de premie wordt aangevraagd niet ouder
zijn dan één jaar.