Premie voor Warmtepompboiler

Een warmtepompboiler zorgt voor de verwarming van sanitair water met warmte uit de omgevingslucht, bijvoorbeeld uit de (onverwarmde) ruimte waar je hem installeert.

Opgelet: deze premie telt niet mee voor de totaalrenovatiebonus!

Wanneer is een warmtepompboiler interessant?

  • Als je veel warm water gebruikt, bijvoorbeeld als je een groot gezin hebt
  • Als je geen grote werken wilt uitvoeren, want een warmtepompboiler is makkelijk te installeren
  • Als je zonnepanelen hebt. Zo werkt je boiler op zelfgeproduceerde energie

Voorwaarden

  • De warmtepompboiler wordt geplaatst door een aannemer. Op het aanvraagformulier vult de aannemer de rubriek in die voor hem bestemd is.
  • De warmtepompboiler beschikt over een Europees productlabel, minimum A+ of beter.
  • De premie geldt enkel voor een warmtepompboiler voor
    de aanmaak van sanitair warm water

Bedrag

Als je een warmtepompboiler plaatst, heb je recht op een premie van €400 per wooneenheid.
Het premiebedrag is maximaal 40% van de factuurbedragen voor de warmtepompboiler, inclusief btw en dit voor de facturen die op het moment dat de premie wordt aangevraagd niet ouder
zijn dan één jaar.