Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en het aantal toegelaten bewoners zoals dit in de Vlaamse Codex Wonen is vastgelegd.