Fotografie Philippe van Gelooven

Woningonderzoek

Als je als huurder meent dat je huurwoning ernstige tekortkomingen vertoont, moet je in eerste instantie per aangetekende brief de eigenaar aanspreken. Daarin verzoek je de eigenaar de nodige herstellingen uit te voeren. Je kan hiervoor deskundig advies vragen aan het huurderssyndicaat.
Als de eigenaar weigert of niet reageert, kan je deskundig advies of een woningonderzoek aanvragen via het ingevuld aanvraagformulier tijdens de zitdaguren van het woonloket.

Indien je een woningonderzoek komt aanvragen, dien je tevens een kopie van de aangetekende brief gericht aan de eigenaar en het verzendingsbewijs hiervan mee te brengen.

Na de aanvraag komt de huisvestingsambtenaar bij je langs voor een vooronderzoek. De kwaliteit van de woning wordt beoordeeld met strafpunten. Indien de woning meer dan 15 strafpunten scoort, moet de stad advies inwinnen bij het Vlaamse gewest. Er volgt een tweede controle, ditmaal door een gewestelijk ambtenaar. Op basis van een technische fiche zal de toestand van de woning getoetst worden aan een aantal elementaire vereisten die betrekking hebben op de stabiliteit en bouwfysica, de aanwezigheid en de veiligheid van elektrische installaties, gasinstallaties, de toegankelijkheid, de brandveiligheid, de verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden, de sanitaire voorzieningen en de verwarmingsmogelijkheden. Daarnaast zal hij ook de bezettingsnorm controleren. Hierbij zal berekend worden hoeveel personen er maximaal in de woning kunnen leven.

Daarna ontvangen huurder en eigenaar van de woning een brief, waarin de uitslag van het onderzoek vermeld wordt. Vervolgens krijgen beide partijen de kans om hun opmerkingen kenbaar te maken. De stad luistert naar de argumenten van beide partijen. Tenslotte neemt de burgemeester een beslissing. De woning kan ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard worden.

Zowel eigenaars als huurders die noodzakelijke verbeteringswerken uitvoeren, kunnen in bepaalde gevallen beroep doen op een premie.